1880 euro aan intresten vrijgesteld van belastingen in 2015

De vrijstelling van belasting op de eerste schijf aan intresten, bedraagt in 2015 exact 1.880 euro. Dat bedrag wordt tevens bevroren voor de volgende 4 jaar. Aanvankelijk was er sprake van een bedrag van 1.900 euro, maar dat werd nu teruggeschroefd naar 1.880 euro.

Wie meer intresten ontvangt, moet 15% voorheffing betalen op het bedrag boven deze 1.880 euro. Dit geldt in principe per persoon en niet per bank. Al wie zijn spaargeld verspreid heeft over meerdere banken, maar dus wel in totaal boven dat bedrag zit, moet dit zelf aangeven.

Geschreven door Thomas

Sparen