De rente op sparen tegenover de rente op leningen

Er zal altijd een verschil bestaan tussen de rente die je jaarlijks op je spaarboekje krijgt bijgeschreven en de rente die aan een bank betaalt moet worden wanneer je een lening aangaat. Het verschil tussen deze twee rentes maakt in theorie de winst van de bank. Banken zijn commerciële instellingen waarbij er vanuit wordt gegaan dat de activiteiten uiteindelijk winst moeten opleveren.

Deze financiële instellingen werken doorgaans niet met hun eigen kapitaal. Ze beheren het geld van spaarders die hiervoor een percentage aan spaarrente ontvangen. Ditzelfde geld wordt door de bank uitgeleend aan kredietnemers die hiervoor een percentage aan kredietrente betalen. De kredietrente moet dus hoger liggen dan de spaarrente opdat de bank haar voorgenomen winst kan maken.

Noot: De huidige financiële markt van België (en de rest van de wereld) zit uiterst complex in elkaar, waarbij de instroom en uitstroom van kapitaal op allerlei modernere manieren worden gecombineerd. De markt kent tevens een enorme diversiteit aan banken, spaarfondsen, financieringsmaatschappijen, kredietmakelaars e.a.

De diverse type spaarrentes die aangeboden worden.

Vaste spaarrente. Bij deze vorm van spaarrente is de spaarder gegarandeerd van een vast rentepercentage op de spaarrekening. Dit wordt vooraf vastgesteld en kan door de bank niet naar beneden of naar boven worden bijgesteld. Ook niet wanneer de algemene marktcondities ernstig veranderen.

Variabele spaarrente. Bij deze vorm van spaarrente stemt de spaarder ermee in dat de rente periodiek wordt bijgesteld afhankelijk van de algemene marktcondities. Bij een positieve ontwikkeling wordt het rentepercentage op de spaartegoeden door de bank verhoogd en bij een negatieve ontwikkeling wordt deze verlaagd.

Hoe vind je de hoogste spaarrente?

Voor de hoogste rente op spaarrekeningen zul je het geld voor een langere periode moeten vastleggen bij de bank of ander spaarfonds. Dit zijn de zogenoemde termijnrekeningen of termijndeposito’s. Bij deze vorm van sparen kun je gedurende de vastgelegde periode niet over het geld beschikken en geen transacties hiermee plegen. In de regel geldt dat hoe langer de termijn is waarvoor jouw spaargeld is vastgelegd hoe hoger de jaarlijkse rente zal uitvallen.

Noot: Op zowel gewone spaarrekeningen als op termijnrekeningen zijn er in België bij wet vastgestelde restricties op de hoogte van de rente. Deze moeten voorkomen dat financiële instellingen gaan stunten met spaarrentes.

De kredietrente.

De rente die op leningen aan de bank betaald moet worden zit een stuk complexer in elkaar. Dit komt omdat er een heleboel verschillende kredietformules, en combinaties van kredietformules, zijn die elk hun eigen rentestructuur kennen. Een aantal van de meest gangbare kredietformules zijn.

  • Lening op afbetaling (persoonlijke lening) of verkoop of afbetaling
  • Geldreserve, doorlopend krediet of kredietkaarten
  • Autolening
  • Hypothecaire lening
  • Verbouwingskrediet
  • Groene lening.

Hoe vind je de laagste kredietrente?

Om voor de laagste kredietrente in aanmerking te komen zul je onderpand aan de bank moeten afstaan. Bij een hypothecaire lening is dit jouw woning of ander onroerend goed. Indien je onverhoopt de lening niet terug kan betalen heeft de kredietverstrekker het recht om het onderpand te verkopen. Vanwege deze zekerheid wordt een lage rente op de lening geplaatst.

Bij leningen zonder onderpand en met een relatief hoger risico, zoals de geldreserve, zal de rente meestal aanzienlijk hoger uitvallen. Bij een aantal type kredieten is eveneens het systeem van vaste rentes en variabele rentes van toepassing. Een variabele rente wordt gedurende de looptijd van de lening afhankelijk van de marktomstandigheden naar beneden of naar boven bijgesteld.

Dit artikel was mogelijk dankzij: www.geldbank.be

Geschreven door Thomas

Sparen